• Στο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει πλήρως την ύλη των αναλυτικών προγραμμάτων του σχολείου και τις ανάγκες των παιδιών για να αντιμετωπίσουν τις εισαγωγικές εξετάσεις και στις 3 κατευθύνσεις.

  • Στις επιπλέον ώρες (σε συνεννόηση με την γραμματεία ή την διεύθυνση).

  • Στα διαγωνίσματα κάθε Κυριακής (συμμετοχή και στα επαναληπτικά διαγωνίσνατα ΟΕΦΕ).

  • Στην συνεχή ενημέρωση γονέων για τις απουσίες, το ήθος και την πρόοδο των μαθητών.

  • Στα ομογενή τμήματα.

  • Στις επιλεγμένες σημειώσεις-βιβλία.

  • Στην εξατομικευμένη αντιμετώπιση του μαθητή.

  • Στην ζεστή και προσωπική επαφή μαθητών/καθηγητών.

  • Στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

  • Στην προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (Ε.Μ.Ε, Θαλής-Ευκλείδης-Αρχιμήδης, Πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς Χημείας, Φυσικής κτλ).

 

Αρωγοί στην μεγάλη μας προσπάθεια είναι:

Η κα Νίκη Μπίγγου με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και ο κος Χαράλαμπος Τσίρος με Βιωματικά σεμινάρια.