2018

Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα)

Νέα Ελληνικά

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Ανατομία - Φυσιολογία II / Στοιχεία Ανατομίας - Φυσιολογίας II

Ηλεκτροτεχνία 2 / Ηλεκτροτεχνία

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης / Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

Στοιχεία Μηχανών

Ναυσιπλοΐα II

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)

Ηλεκτρικές Μηχανές

Υγιεινή

Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών / Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών

Μεταφορά Φορτίων

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας / Βιολογική Γεωργία / Βιολογική Διατροφή Ζώων

Μηχανές Πλοίου II

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Τεχνολογία Υλικών

Δενδροκομία

Οικοδομική

Ψηφιακά Συστήματα

Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων και Ποτών